030-2467465

office@troost-rutjes.nl

Contactformulier


Troost en Rutjes Architecten
Orchideestraat 31
3551 GH UTRECHT


ANDERE WEBSITES

LinkedIn Paul
LinkedIn Marijke
Architectenregister
Paul @ Google


 

Nederland_Schoonhoven.png


Paneel_1.Mijn_tuin_is_het_groene_Hart-k.jpgPaneel_2.Mijn_tuin_is_het_groene_Hart-k.jpg

HET GROENE HART

Ontwerp over een gebruik van het Groene Hart, dat optimaal gebruik maakt van het landschap.

Het Groene Hart moet blijven

Steeds meer wordt aanspraak gemaakt op woonruimte in het cultuurlandschap in het Groene Hart. Dat gebeurt dan in de vorm van uitbreiding van een dorp, waardoor er groen verdwijnt. 
De uitbreiding heeft dan geen bijzondere woonkwaliteit, anders dan de nabijheid van het groen - Gemiste kansen!

Écht wonen in het groen

Dit ontwerp toont de mogelijkheid aan om te wonen in het groen. Dat op een manier dat er vrijwel geen groen verdwijnt. Wonen geïntegreerd in het landschap op een manier waardoor het landschap weer gebruikt en genoten wordt. 
Per blok wordt er ontwikkeld in CPO (collectief particulier opdrachtgeverschap).

Verscholen bouwvorm

Om de inpact van het bouwen te minimaliseren wordt er gebouwt in een compacte strokenbouw. De woningen worden over een binnenstraat heen gebouwd, waardoor de auto's effectief aan het zicht worden onttrokken. De stroken liggen honderden meters uit elkaar, werkelijk omringd door groen. Houtwallen en bomen verbergen de stroken in groen. 

Lokale economie

Tussen de stroken bevinden zich de groene kamers, waarin ruimte is voor semi-openbare recreatie en groenproductie bv de boomgaard en het land van de streekwinkel. Mensen van het dorp en verdere omgeving hebben gelegenheid water en grond te gebruiken voor recreatie. Gedeeltes waar de bewoners meer privacy wensen zijn afgescheiden met de houtwallen.  

Onze studie zet in op een lokale grondstoffenkringloop, waardoor het gebied onderhouden wordt. De gemeenschap wekt eigen energie op in een kleine biogascentrale die gevoed wordt door  het zwart water uit de woningen en het snoeiafval uit boomgaaard, knotwilgen en rietkragen.

Oeverwallen en veenweide worden weer zichtbaar gemaakt. Ook is er aandacht voor de waterschappen en de geldstromen die daar uit voort komen. Wij hebben een solide begroting voor deze toepassing.

Het Groene Hart borgen

Met onze aanpak activeren we het gebied, en genereren we landschappelijke kwaliteit Waarnaar niet alleen gekenen wordt maar ook op meerdere manieren gebruik van gemaakt wordt.  Door de economische activiteiten en de integratie van de de bebouwing in de groene ruimte borgen we deze kwaliteit. De bebouwing is hierdoor afhankelijk gemaakt van de groene ruimte, waardoor het bestaansrecht van die groene ruimte voor de toekomst gewaarborgd blijft. Dit stuk Groen Hart gaat nooit meer verloren!

 


Team

Architecten: Paul Rutjes en Marijke Troost.
Planoloog: Joris van der Vet, Eelerwoude vestiging Goor.
Bouwbioloog: Jasper van Ruth, JvR Architectuur, Nijmegen. 


Projectgegevens

Bouwen in het Groen Hart, prijsvraag.

  • CPO Collectief particulier opdrachtgeverschap.
  • Gebied 110 hectare
  • Gronduitgifte 6,5 hectare
  • Hergebruik 3,5 hectare
  • 403 woningen, 50-170m2, inpandig parkeren.
  • Grondstoffenkringloop met biogascentrale
  • Lokale economie
  • Recreatie, leisure
  • Samenwerkingsverband met JvR Architectuur en Eelerwoude

Wij hebben de kennis en kunde om een plan als dit uitvoeringsgereed te maken. 


Terug